پادشاه استعاره

سبک این بازی از نوع بازی های کارتی بوده که از روی نمونه های مشابه ایرانی و خارجی الگو گرفته است.

سبک این بازی از نوع بازی های کارتی بوده که از روی نمونه های مشابه ایرانی و خارجی الگو گرفته است. تصاویر این بازی so real هستند که در این تصاویر معانی زیادی نهفته شده است. این بازی قابلیت انجام گروهی آن از طریق بلوتوث، ربات و اینترنتی را دارد. حداقل تعداد نفرات در این بازی 3 نفر و حداکثر آن 6 نفر است. به طور مثال برای یک بازی 3 نفره، کارت های بازی بین این 3 بازیکن به صورت تصادفی تقسیم شده و هر کدام از این بازیکنان به صورت تصادفی راوی می شوند. تمام اتفاقات بازی برای هر بازیکن به صورت مخفیانه از بازیکنان دیگر ایت و هیچکس نباید از کارت های دیگری باخبر باشد. کسی که راوی بازی است، از بین کارت های خود یک کارت را انتخاب کرده که سایر بازیکنان از آن اطلاعی ندارند و راوی یک استعاره که میتواند یک کلمه، جمله و یا شعر باشد درباره کارت خود می‌نویسد.حالا دو بازیکن دیگر باید شبیه ترین کارت به جمله راوی را از بین کارت های خود انتخاب کنند تا دیگران در تشخیص اینکه کدام کارت برای راوی است اشتباه کنند. حالا هر سه کارت برگردانده می شود. همه بازیکنان غیر از راوی باید حدس بزنند که کدام کارت برای راوی بوده است. در اینجا اگر کارت راوی را درست حدس بزنند امتیاز می گیرند و همچنین اگر کسی از بازیکنان دیگر کارت آن ها را به جای کارت راوی اشتباه حدس بزند باز امتیاز می‌گیرند. حداقل سن برای این بازی 12 سال است. در اینجا نمایی از صفحه اول بازی یا همان خانه قابل مشاهده است. در قسمت های مختلف آن می توانیم نام کاربری خود را تغییر دهیم وشخصیت بازی را عوض کنیم. همچنین در قسمت فروشگاه می توانیم خرید و کارت‌های خود بیشتر کرده و امکان اینکه کارت مشخصی به ما بیفتد را ارتقا دهیم. با انتخاب آنلاین یا ربات و انتخاب تعداد نفرات، وارد بازی می شویم. در اینجا ما راوی هستیم. بر اساس توضیحات قسمت معرفی، کارت خود را انتخاب کرده و یک استعاره درباره آن می نویسیم.

قابلیت ها :