بازی قدرت سیاهان

تجربه جدیدی از بازی های سبک استراتژیک. قدرت سیاهان......

این بازی به سبک استراتژیک و از نوع tower defense بوده که از گرافیک جذابی برخوردار است. در این بازی شما بایذ از منابع و اموال خود در بازی حمایت کنید و مانع از بین رفتن انان توسط دشمنان باشید. این بازی همچنین دارای امکانات مختلف و متعددی مانند فروشگاه، کاراکترها و قهرمانهای مختلف که براساس سطح کاربر قابل دسترسی هستند، می باشد که استفاده از این قابلیت باعث جذابتر به نظر رسیدن بازی و میل کاربر برای ادامه بازی میشود. خری جم از فروشگاه و تعمیر برج های تحت کنترل کاربر و نیز یکنواخت نبودن فرم بازی سبب میشود تا بازی قدرت سیاهان بتواند جایگاه خوبی میان بازی های هم شکل خود داشته باشد.

قابلیت ها :