اپلیکیشن ایملو

ایملو یک نرم افزار آموزشی همراه با شبیه سازی آزمون بوده که محتوای امتحانات درون این اپلیکیشن به ...

ایملو یک نرم افزار آموزشی همراه با شبیه سازی آزمون بوده که محتوای امتحانات درون این اپلیکیشن به صورت فایل های دسته بندی شده PDF بارگزاری شده اند. اصلی ترین قسمت ایملو شامل یک امتحان است که به صورت شمارش معکوس (روز، ساعت، دقیقه و ثانیه) نمایش داده می شود. بعد از گذشت این زمان شما می توانید در امتحان شرکت کرده و کارنامه دریافت کنید. در مجموع ایملو این بستر را برای تمام مجموعه ها فراهم می کند تا با تغییر محتوای آموزشی، آن را در جهت رفع نیازهای خود به کار گیری کنند. محتوای این نسخه در زمینه سواد رسانه است.

قابلیت ها :