تاریخ از اینور

بازی تاریخ از این ور یک بازی به سبک RUNNER است که شامل 3 فصل که هر کدام دارای 10 مرحله هستند می شود.

بازی تاریخ از این ور یک بازی به سبک RUNNER است که شامل 3 فصل که هر کدام دارای 10 مرحله هستند می شود. نام شخصیت اول این بازی بهادر است که همراه با خر خود که سوار بر آن است به دنبال غولی هستند که کتاب تاریخ را دزدیده است. در این مسیر شخصیت های دیگر همچون بچه غول ها و موانع مختلفی وجود دارند که بهادر با از بین بردن آنها امتیاز گرفته و یا با پرش از آن ها عبور می کند. انرژی این خری که بهادر سوار آن است در حین روند بازی کاهش پیدا می کند که برای ادامه بازی با خوردن یونجه ها در مسیر، قابل جبران است. امکانات این بازی شامل جدول امتیاز بندی و فروشگاه جهت خرید و ارتقای قابلیت های کاراکتر می‌باشد.

قابلیت ها :