در اینجا نمایی از صفحه ابتدایی بازی قابل مشاهده است که می توان از آن به قسمت های مختلف بازی دسترسی .

در اینجا نمایی از صفحه ابتدایی بازی قابل مشاهده است که می توان از آن به قسمت های مختلف بازی دسترسی پیدا کرد. این صفحه شامل منوی تنظیمات، امتیازها، نام کاربری، گردونه شانس، هدیه، فروشگاه،... می باشد. در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم. با لمس تنظیمات در صفحه قبل می توانیم به منوی تنظیمات دسترسی پیدا کنیم. در صفحه اصلی با لمس تصویر کاربری، وارد این قسمت می شوید که در آن می‌توانید، بازیکن مورد علاقه خود را انتخاب کنید، قابلیت های خود را افزایش دهید و دست آوردهای خود را ببینید. با لمس قسمت Free kicks صفحه بعدی برای شما نمایش داده می شود که می توانید بر اساس تعداد سکه ها، رقابت مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از انتخاب رقابت مورد نظر خود، وارد قسمت بعدی می شوید. پس از چند ثانیه حریف شما به صورت تصادفی انتخاب می شود. پس از آن وارد بازی می شوید. در اینجا وارد بازی شده ایم. با لمس صفحه گوشی و کشیدن آن به اطراف می توانیم جهت ضربه حریف را حدس بزنیم. پس از آن نوبت شماست.

قابلیت ها :